Nakon uspješno završene osnovne obuke 135 pripadnika su položili svečanu zakletvu kojoj su prisustvovali komandant Komande za obuku i doktrinu (KOiD) brigadir Slaven Blavicki, zamjenik komandanta NATO Štaba u Sarajevu brigadir Olcay Denizer i glavni podoficir NATO Štaba u Sarajevu zastavnik prve klase Francis Swirko.

Na samom početku ceremonije obratio se komandnt COO pukovnik Alem Kaplan, koji je naglasio da je 24. klasa kandidata ovladala osnovnim vještinama, sa izraženim timskim duhom te da su puni snage, optimizma i spremni da doprinesu ispunjenju misije svojih budućih jedinica.

U cilju sprečavnja širenja virusa COVID-19, kandidati ove klase nisu napuštali lokaciju kasarne tokom cijele obuke, što se pokazalo kao odličan model, jer nije bilo nijednog oboljelog tokom obuke. Komandant Kaplan posebno se zahvalio vojnim i civilnim licima Centra za osnovnu obuku koji su imali odgovoran zadatak da obuče kandidate osnovnim vojnim vještinama i čestitao im na uspješno obavljenom zadatku.

blank

Uz čestitke novim vojnicima dodao je da iz Centra odlaze sa uspješno usvojenim osnovnim vojničkim znanjima, vještinama i standardima koji su potrebni da časno služe u svojim budućim komandama i jedinicama, te da su njihovi rezultati na osnovnoj vojničkoj obuci garant da građani mogu imati povjerenje u odbrambeni sistem BiH.

Brigadir Blavicki je u ime Komande za podršku i Komande za obuku i doktrinu istakao da je završetak ove obuke i promocija nove klase vojnika uspjeh i ponos ne samo Centra za osnovnu obuku već i cijelih Oružanih snaga. Čestitao je kandidatima i istakao je da se ovdje njihovo obučavanje ne završava, već da nastavljaju sa usavršavanjem u jedinicama u koje su raspoređeni. Posebno je čestitao kandidatima koji su imali najbolje rezultate u toku obuke.

Veliki trud i zalaganje pokazali su svi kandidati na obuci, a najbolje rezultate tokom obuke 24. klase vojnika postigli su: Aldin Imširović, Milica Ivković i Asja Atiković, koji su ovom prilikom i pohvaljeni, saopćilo je Ministarstvo odbrane BiH.