Prema usvojenoj odluci minimalna akciza na cigarete iznosit će 3,25 KM po kutiji, dok će posebna akciza za pakiranje od 20 komada cigareta iznositi 1,65 KM što je isti iznos kao i ove godine. Akciza na duhan za pušenje bit će u visini 80 posto minimalne akcize i iznosit će 130 KM po kilogramu. Ova odluka će se primjenjivati od 1. 1. 2021. godine, a kalkulaciju maloprodajne cijene porezni obveznici dužni su dostaviti Upravi do 15. 12. 2020. godine.

Također, prihvaćena je Odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i bit će upućena Vijeću ministara u daljnju proceduru. Usvojen je i pravilnik o primjeni Zakona o akcizama kako bi bile usklađene tarifne oznake sa Odlukom o carinskoj tarifi BiH za 2020. godinu.

UO UIO usvojio je Odluku o visini stope kompenzatorne kamate za period 1. 1. 2021. do 30. 6. 2021. godine gdje nije bilo izmjena u odnosu na prethodne i ova kamata obračunavat će se po stopi od 12 posto u pojedinim slučajevima carinskog duga. Danas je razmatran i usvojen program rada Uprave i Upravnog odbora za 2021. godinu te budžetski zahtjev UIO za iduću godinu.